Trwa ładowanie...
bDYqqmwR

Notowania

EXA Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zarząd Examobile S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 2.05.2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy od Pana Macieja Błasiaka (dalej: Akcjonariusz) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Examobile S.A. oraz o uzyskaniu statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt. 14 Ustawy wobec Examobile S.A.
Pełna treść otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDYqqmxz