Trwa ładowanie...
bDYpZHLp

Notowania

BML Podjęcie decyzji przez zarząd o modyfikacji procesu pozyskania finansowania w formie kapitału

Zarząd Spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do rb 17/2021, w którym Emitent zawiadamiał o zmianie struktury finansowania projektów strategicznych Spółki, niniejszym informuje o podjęciu decyzji w zakresie podzielenia procesu pozyskania kapitału w formie eqiuty na dwie części, z racji uzyskania środków wystarczających na zastąpienie finansowania dłużnego kapitałem w zakresie dotyczącym realizacji projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej („Projekt CBR”).
Zgodnie z informacją uzyskaną od doradcy transakcyjnego – Spółki IPOPEMA Securities Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w wykonaniu umowy inwestycyjnej i o oferowanie z dnia 7 kwietnia 2021 r. („odpowiednio „IPOPEMA” oraz „Umowa Inwestycyjna i o Oferowanie”), zostały zgromadzone środki w kwocie 21 391 462 zł w związku ze sprzedażą w okresie od 7 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. 1 734 798 akcji pożyczonych od wybranych akcjonariuszy Spółki. W związku z powyższym zarząd Spółki postanowił, że podejmie uchwałę emisyjną i zaoferuje akcje nowej emisji w ilości 1 734 798 na rzecz IPOPEMA po średniej cenie uzyskanej ze sprzedaży akcji przez IPOPEMA, tj. 12,33 zł za jedną akcję. Na mocy Umowy Inwestycyjnej i o Oferowanie IPOPEMA lub podmiot wskazany przez IPOPEMA zobowiązany będzie objąć i opłacić akcje nowej emisji, a następnie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji do obrotu przez GPW w Warszawie SA zwrócić je do akcjonariuszy, którzy pożyczyli akcje. Zarząd planuje podjąć uchwałę emisyjną w najbliższych dniach, dzięki czemu w niedługim okresie wpłyną do Spółki środki z tytułu objęcia akcji nowej emisji. Intencją Emitenta jest kontynuowanie z IPOPEMA transakcji pozyskania kapitału w zakresie pozostałych 1.265.202 akcji pożyczonych, gdyż nadrzędnym celem Spółki pozostaje zoptymalizowanie struktury finansowej projektów strategicznych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie najwyższej wartości akcji Spółki.

Inne komunikaty

bDYpZHLX