Trwa ładowanie...
bDYpztMB

Notowania

APN Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 r.

Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 maja 2021 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2020 rok w kwocie 13.731.867,30 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:
a) w kwocie 8.984.198,10 zł (65,43% zysku netto za rok 2020) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie 4.747.669,20 zł (34,57% zysku netto za rok 2020) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,40 zł na jedną akcję. W ocenie Zarządu, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej Spółki, występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, realizacja polityki dywidendowej za rok 2020 na poziomie 35% zysku netto jest zasadna i nie zagraża dalszej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS. Rekomendacja Zarządu będzie podlegała ocenie Rady Nadzorczej, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty

bDYpztNj