Trwa ładowanie...
bDYpExsl

Notowania

TIG Farm Innovations Sp. z o.o. – dofinansowanie innowacyjnego projektu

Zarząd Erato Energy ASI S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o powzięciu informacji, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę zatwierdzającą projekty wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1. Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Do dofinansowania wybrany został projekt Farm Innovations Sp. z o.o. (dalej: „Farm Innovations”) polegający na opracowaniu systemu analizy i nadzoru danych (SAiND „Q”). Będzie to zaawansowany system monitoringu zwierząt, który zagwarantuje rzetelną rejestrację obrotu bydłem z wykorzystaniem identyfikacji opartej na: - podskórnie wszczepianych implantach, dzięki którym odczytywana będzie temperatura zwierzęcia (bardzo ważny parametr w hodowli bydła), - kamerach termowizyjnych i wizyjnych pozwalających na pełną identyfikację zwierzęcia. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego narzędzia gwarantującego najwyższą jakość produktów mięsnych wprowadzanych na rynek konsumencki. Wartość projektu: 7,2 mln zł. Kwota dofinansowania: 4,2 mln zł. Wybranych do dofinansowania w tym konkursie zostało 25 wniosków, z czego projekt Farm Innovations ma najwyższą wartość. Ilość wniosków pozytywnie ocenionych, ale niewybranych do dofinansowania: 20. Ilość wniosków negatywnie ocenionych: 19. Udziałowcami Farm Innovations są m.in. Emitent (30,39%) i Kvarko ASI Sp. z o.o. (28,86%). Emitent posiada 33,33%-owy udział w Kvarko ASI Sp. z o.o.

Inne komunikaty

bDYpExsT