Trwa ładowanie...
bFfYAHnp
Notowania
MOJ: strona spółki
4.05.2021, 15:22

MOJ Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 31.05.2021 roku.

Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach w załączeniu przekazuje przygotowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z załącznikami :
- Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2020 oku, - Sprawozdanie MOJ S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok. - Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok”.

Załączniki

Inne komunikaty

bFfYAHnX