Trwa ładowanie...
bEaqUPyt

Notowania

REMAK: strona spółki
4.05.2021, 16:51

RMK Zawarcie Umowy z Mitsubishi Power Europe GmbH.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020, przekazuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę z Mitsubishi Power Europe GmbH (dalej: „Umowa”), na wykonanie przez Spółkę montażu rurociągów, w ramach Przedsięwzięcia w elektrowni w Wolfsburgu (Niemcy).
Rozpoczęcie prac planowane jest na maj 2021 roku, a jako przewidywany termin ich zakończenia wskazano styczeń 2022 roku. Wartość prac (nieuwzględniająca wszystkich opcji) wynosi 37 556 181,79 zł (równowartość 8 247 037,00 euro). Łączny limit kar umownych ustalono w wysokości 20 % wartości Umowy, a całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki, została ograniczona do 100% wartości Umowy. Strony Umowy wyłączyły odpowiedzialność za utracone korzyści oraz szkody następcze. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty

bEaqUPzb