Trwa ładowanie...
bDZghGSt

Notowania

AFHOL: strona spółki
4.05.2021, 17:20

AFH Zakończenie drugiego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 43/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku dotyczącego zawarcia umowy z brokerem, który ma doprowadzić do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, raportu bieżącego ESPI 47/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku dotyczącym utworzenia podmiotu zależnego od Emitenta AFORTI PLC z siedziba w Wielkiej Brytanii, raportu bieżącego ESPI 50/2020 z dnia 1 września 2020 roku, raportu bieżącego ESPI 75/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku dotyczącego przeszacowania wartości akcji Aforti Exchange S.A. oraz ESPI 76/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Aforti PLC oraz raportu bieżącego ESPI 15/2021 z dnia 1 marca 2021 roku , informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii informację o zakończeniu przez nią w dniu 30.04.2021roku drugiej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej.
W drugiej rundzie wzięło udział 14 inwestorów indywidualnych, którzy objęli łącznie 284 261 akcji Aforti PLC za kwotę 224 942,69 GBP potwierdzając wycenę spółki po wpłaconym kapitale na poziomie ok 29,7 milionów GBP. Spółka zależna od 4 maja 2021 roku rozpocznie trzecią rundę oferowania swoich akcji w ramach oferty prywatnej. Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania do 5 milionów euro w ramach prywatnej oferty niepublicznej a także kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE. Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki zależnej Aforti PLC związane jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty

bDZghGTb