Trwa ładowanie...
bDZfQojV

Notowania

MVP Wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad określonych spraw

Zarząd Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent; Spółka] informuje, że w dniu 4 maja 2021 roku wpłynął do Spółki wniosek Książek Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki uchwał w przedmiocie:
1) wstrzymania stosowania polityki dywidendowej w stosunku do dywidendy za rok obrotowy 2020; 2) przyznania dywidendy na akcje w wysokości 0,95 PLN (dziewięćdziesiąt pięć groszy). Wniosek nie zawiera projektów uchwał, jednak zawiera uzasadnienie. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem od chwili uchwalenia polityki dywidendowej sytuacja ekonomiczna, biznesowa i rynkowa Spółki uległa zmianie. Spółka m. in. rozpoczęła pakietową sprzedaż mieszkań do funduszu, co spowodowało polepszenie jej sytuacji płynnościowej. Spółce udało się pozyskać stabilne finansowanie dłużne. Ponadto, Spółka osiągnęła historycznie najwyższy wynik finansowy, zwiększyła również kapitały własne, co pozwala jej na dołączenie do grona innych deweloperów hojnie dzielących się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Wnioskodawca zwraca się do Zarządu Emitenta o umieszczenie stosownych projektów uchwał w propozycji porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

Inne komunikaty

bDZfQokD