Trwa ładowanie...
bDZgkeIB

Notowania

BRS Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej - aktualizacja

Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2021 roku określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej od Emitenta ZM SILESIA S.A. („ZM SILESIA”) w podatku VAT za 2012 rok („Decyzja”), że w dniu 4 maja 2021 roku ZM SILESIA otrzymała zawiadomienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ws. wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomościach ZM SILESIA do kwoty 75,6 mln złotych jako zabezpieczenie należności związanych z wykonaniem Decyzji.
Emitent podkreśla, że, w związku z odmienną oceną stanu faktycznego przyjętego w Decyzji, ZM SILESIA zamierza zaskarżyć w/w decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z powyższymi zdarzeniami, Spółka będzie informowała w trybie kolejnych raportów bieżących.

Inne komunikaty

bDZgkeJj