Trwa ładowanie...
bEhVxyWd

Notowania

SKOTAN: strona spółki
4.05.2021, 22:40

SKT Złożenie odwołania od decyzji PARP dotyczącej zwrotu środków

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 w sprawie wydania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) decyzji z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotyczącej zwrotu przez SKOTAN S.A. środków pochodzących z umowy o dofinansowania projektu pn. „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” („Decyzja”), Zarząd SKOTAN S.A. informuje, iż w dniu 4 maja 2021 r. złożył do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej odwołanie, zaskarżając przedmiotową Decyzję w całości i wnosząc o skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania, względnie o wydanie nowej decyzji, w której PARP uchyli lub zmieni zaskarżoną Decyzję.

Inne komunikaty

bEhVxyWL