Trwa ładowanie...
bEihxGRN

Notowania

AIN Spłata pożyczki o istotnej wartości

Zarząd spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 15 maja 2016 r. oraz raportu nr 8/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał przedterminowej spłaty kwoty pożyczki o wartości 2.000.000,00 zł, powiększonej o odsetki w kwocie 145.800,00 zł. Spłata nastąpiła przed terminem wymagalności, który upływa w dniu 14 maja 2021 r., a przekazana kwota uwzględnia wartość odsetek na dzień 14 maja 2020 r.
Ww. pożyczka została zawarta w dniu 14 maja 2016 r., a następnie jej termin spłaty został wydłużony aneksem w dniu 15 kwietnia 2019 r. Po spłacie tego zadłużenia Spółka nie posiada innych zobowiązań oprocentowanych.

Inne komunikaty

bEihxGSv