Trwa ładowanie...
bEihonDp

Notowania

COR Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Zarząd spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 r. („NWZ”).
1.Henryk Brunengraber Liczba akcji: 1.229.800 Liczba głosów: 1.229.800 % liczby głosów obecnych na NWZ: 71,33% % ogólnej liczby głosów: 35,29% 2.Mariusz Babula Liczba akcji: 304.391 Liczba głosów: 304.391 % liczby głosów obecnych na NWZ : 17,65% % ogólnej liczby głosów: 8,73 % 3.Przemysław Krzemieniecki Liczba akcji: 190.000 Liczba głosów: 190.000 % liczby głosów obecnych na NWZ : 11,02 % % ogólnej liczby głosów: 5,45% W dniu odbycia NWZ ogólna liczba głosów uprawnionych do udziału w NWZ była równa ogólnej liczbie akcji wyemitowanych przez Emitenta i wynosiła 3.485.000, z czego na NWZ reprezentowanych było 1.724.191 głosów, stanowiących 49,47 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Inne komunikaty

bEihonDX