Trwa ładowanie...
bEgoybud

Notowania

REMAK: strona spółki
6.05.2021, 17:42

RMK Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2021 r.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent"), w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. w dniu 6 maja 2021 roku, a także treść uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta.
Jednocześnie Emitent informuje, iż pełnomocnik akcjonariusza OFE PZU „Złota Jesień” zgłosił sprzeciwy do protokołu, odnośnie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oznaczonych numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 8) i 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgoybuL