Trwa ładowanie...
bEielfQR

Notowania

PRF Zawiadomienie w trybie art. 69 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej

Zarząd PragmaGO S.A. (”Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała dnia 06 maja 2021 r. od Polish Enterprise Funds SCA zawiadomienie o nabyciu akcji złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załącznik 1 – Zawiadomienie o nabyciu akcji

Załączniki

Inne komunikaty

bEielfRz