Trwa ładowanie...
bEiesPmd

Notowania

OPENFIN: strona spółki
7.05.2021, 13:27

OPF ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku.
Pierwotna data publikacji raportu okresowego, o którym mowa powyżej, wyznaczona została w Raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. na dzień 30 maja 2021 r. Przedmiotowy raport okresowy zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12 maja 2021 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane w Raporcie bieżącym nr 13/2021 nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty

bEiesPmL