Trwa ładowanie...
bEhDbYJN

Notowania

ROPCZYCE: strona spółki
10.05.2021, 14:00

RPC Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
przekazuje do publicznej wiadomości treść odpowiedzi udzielonych na pytania zadane Zarządowi Spółki przez Akcjonariusza podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 kwietnia 2021 roku. Treść pytań wraz z odpowiedziami znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEhDbYKv