Trwa ładowanie...
bEhJiMgR

Notowania

BALTICON: strona spółki
10.05.2021, 18:25

BLT Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowanych w ramach inwestycji Emitenta

Zarząd BALTICON S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2021 r. Emitent zawarł z Firmą Budowlano – Drogową MTM S.A. z siedzibą w Gdyni (jako wykonawcą) umowę na wykonanie robót budowlanych dla II Etapu inwestycji w ramach projektu pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Łączna wartość umowy wynosi 10.553.996,55 zł brutto
Wybór wykonawcy nastąpił zgodnie z przeprowadzoną weryfikacją i oceną ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego, w którym najwyższą ocenę punktową uzyskała oferta ww. wykonawcy, tj. Firmy Budowlano – Drogowej MTM SA z siedzibą w Gdyni.

Inne komunikaty

bEhJiMhz