Trwa ładowanie...
bEschYZN

Notowania

TAMEX: strona spółki
11.05.2021, 11:07

TOS Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2021 roku

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 11 maja 2021 roku informacji o szacunkowych skonsolidowanych i jednostkowych wybranych danych finansowych w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2021 roku i ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych za analogiczne okresy poprzednich lat obrotowych, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat 2018-2020.
Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałową w raportowanym kwartale były niższe od wartości przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego i jednocześnie niższe od średniej z lat poprzednich. W I kwartale 2021 roku, w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego i w stosunku do średniej z lat poprzednich, znaczącemu zmniejszeniu uległa wartość kosztów sprzedaży. Ponadto osiągnięty przez Grupę Kapitałową w I kwartale 2021 roku zysk netto w ujęciu kwartalnym był zdecydowanie wyższy od średniej zysku netto z lat porównawczych 2018-2020, natomiast skonsolidowany i jednostkowy wynik netto wypracowany przez Spółkę w I kwartale 2021 roku był niższy niż wyniki osiągnięte w analogicznym okresie roku poprzedniego tj. w I kwartale 2020 roku. Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych z niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2021 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-22
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
1,86
+1,08
2021-06-10
TOS Zawarcie umowy na roboty budowlane
2,82
0,00
2021-05-28
TOS aneks do umowy na roboty budowlane
2,52
-0,79
2021-05-12
TOS ZWZ - akcjonariusze powyĹźej 5%
2,72
-3,68
2021-05-11
TOS wybór oferty spółki przez Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o.
2,44
-5,74
2021-05-11
TOS Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2021 roku
2,44
-2,46
2021-04-30
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
3,38
-1,78
2021-04-15
TOS Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2,16
0,00
2021-03-02
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
0,83
-1,80
2021-02-03
TOS wybór oferty spółki
0,67
+10,45
bEschZav