Trwa ładowanie...
bEhDTpsl

Notowania

MARVIPOL: strona spółki
12.05.2021, 14:59

MVP Korekta raportu bieżącego nr 25/2021 z dn. 5 maja 2021 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] zwołuje na dzień 1 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development Spółka Akcyjna.
Korekta polega na uzupełnieniu listy załączników do korygowanego raportu o dwa będące przedmiotem obrad walnego zgromadzenia dokumenty istotne dla podejmowanych przez walne zgromadzenie uchwał, tj. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 – zgodnie z opinią Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, doręczoną Emitentowi w dniu 12 maja 2021 r. Emitent informuje jednocześnie, iż obydwa ww. dokumenty zostały w dniu 5 maja 2021 r., tj. w dniu publikacji Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [Ogłoszenie], przekazane do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta – zgodnie z informacją podaną w treści Ogłoszenia, jak też informacją podaną podczas rejestrowania walnego zgromadzenia we właściwej aplikacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Załączniki

Inne komunikaty

bEhDTpsT