Trwa ładowanie...
bEgoecWd

Notowania

REMAK: strona spółki
12.05.2021, 18:33

RMK Powzięcie informacji o częściowym odstąpieniu od umowy.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021, przekazuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o piśmie dotyczącym częściowego odstąpienia przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. od Umowy pn. : „Dostosowanie IOS 7,8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT w zakresie emisji SO2 dla PGE GIEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”, (dalej: ”Umowa”). Wartość Umowy, której dotyczy informacja wynosi 8.000.000,00 zł.
Spółka nie zgadza się z otrzymaną informacją i po przeprowadzeniu analizy prawnej, podejmie stosowne działania, mające na celu ochronę jej interesów.

Inne komunikaty

bEgoecWL