Trwa ładowanie...
bEqgcyaJ

Notowania

ALTUSTFI: strona spółki
12.05.2021, 18:42

ALI korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2021

Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „ALTUS”), informuje iż w opublikowanym w dniu 6 maja 2021 roku raporcie kwartalnym Spółki za I kwartał 2021 roku na skutek omyłki pisarskiej błędnie wskazano dane dotyczące prezentacji akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
W kolejnej publikacji w systemie ESPI Spółka przekaże skorygowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku. Spółka informuje, iż opisana korekta nie ma wpływu na treść raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2021roku.

Inne komunikaty

bEqgcybr