Trwa ładowanie...
bEhJuvmd

Notowania

ANALIZY: strona spółki
13.05.2021, 14:35

AOL Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Analizy Online S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

Zarząd Analizy Online S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków lat ubiegłych. Rada Nadzorcza Spółki, podjęła w dniu 11 maja 2021 roku uchwałę nr 13/05/2021 zgodnie z którą, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków lat ubiegłych i po dokonaniu jego oceny zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
- przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w wysokości 178 387,32 zł na wypłatę dywidendy - przeznaczenie części zysków niepodzielonych z lat ubiegłych w kwocie 420 528,68 zł na wypłatę dywidendy, co łącznie przekłada się na dywidendę w kwocie 598 916,00 złotych (50 gr na jedną akcję). Niezależnie od powyższego decyzję w przedmiocie podziału zysku i wypłaty ewentualnej dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Emitenta. W przypadku przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy Walne Zgromadzenie Emitenta określi dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Inne komunikaty

bEhJuvmL