Trwa ładowanie...
bErziRfp

Notowania

FERRUM: strona spółki
13.05.2021, 16:46

FER Informacja o wyborze oferty złożonej przez FERRUM jako najkorzystniejszej w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 w sprawie złożenia przez FERRUM S.A. (Spółka Emitent) oferty z najniższą ceną w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) na dostawy izolowanych rur stalowych dla Gazociągu Gustorzyn – Wronów zamówienie 2 (Postępowanie Wykonawcze), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 13 maja 2021 r. powziął informację o wyborze przez GAZ-SYSTEM oferty złożonej przez Emitenta jako oferty najkorzystniejszej w ramach części 1 ww. postępowania.
Zgodnie z otrzymaną informacją oferta złożona przez Spółkę uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert (cena - waga 100%). Cena oferty złożonej przez Spółkę wynosi ok. 38,9 mln EUR netto, tj. ok. 47,8 mln EUR brutto. Warunkiem zawarcia pomiędzy Spółką a GAZ-SYSTEM umowy w ramach Postępowania Wykonawczego będzie w szczególności dopełnienie formalności po wyborze oferty zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z Postępowaniem Wykonawczym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Inne komunikaty

bErziRfX