Trwa ładowanie...
bEielTNN

Notowania

AQUABB: strona spółki
14.05.2021, 13:53

AQU Pozytywna opinia Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2020

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 maja 2021 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki – podzielając zawarte w nim argumenty – aby zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., tj. kwotę w wysokości 10.867.102,47 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa złote i czterdzieści siedem groszy), w całości pozostawić w Spółce oraz przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki

Inne komunikaty

bEielTOv