Trwa ładowanie...
bEikcYvF

Notowania

MRH Zawarcie umowy przeniesienia praw i obowiązków z umów najmu budynków

Zarząd Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 17 maja 2021 r. zawarł umowę przeniesienia praw i obowiązków (dalej: Umowa), na podstawie której przeniósł na podmiot trzeci pełnię praw i obowiązków wynikających z umów najmu budynków w Mszanie, przeznaczonych pod prowadzenie działaności gastronomiczno-hotelowej, w których prowadzony był motel oraz lokal gastronomiczny w sieci Leśne Runo. Tym samym Spółka kończy działalność w tej lokalizacji.
Umowa wejdzie w życie 14 dni od ziszczenia się ostatniego z warunków zawieszających związanych z dokonaniem wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami oraz związanych z ustanowieniem zabezpieczenia płatności czynszu przez nowego Najemcę. Zarząd wskazuje, iż zakończenie działalności gstronomiczno-hotelowej w ww. lokalizacji jest konsekwencją spadku obrotów w długim okresie czasu, braku rentowności prowadzonej restauracji i motelu oraz przyjęcia nowej strategii i wizji Spółki, o czym Emitent komunikował w drodze raportu ESPI nr 25/2020 z dn. 29 grudnia 2020 r. Ponadto Zarząd wskazuje, iż w wyniku zawarcia niniejszej Umowy Spółka kończy prowadzenie działalności gastronomicznej w ramach sieci Leśne Runo, tym samym sieć Leśne Runo przestaje funkcjonować.

Inne komunikaty

bEikcYwn