Trwa ładowanie...
bEqwuoCt

Notowania

TRANSPOL: strona spółki
19.05.2021, 14:43

TRN Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 19 maja 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie wniosku Zarządu, który został wskazany w raporcie 12/2021 dotyczącym uchwały Zarządu z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji przeznaczenia zysku:
- jednostkowego netto wypracowanego w 2020 roku, w wysokości 2.370.524,73 zł, - z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.699.049,81 zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto z działalności spółki Trans Polonia S.A. za rok obrotowy 2020. Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu, aby zysk netto w kwocie 5.069.574,54 zł przeznaczyć na dywidendę. Zarząd Spółki przedłoży ocenę wniosku wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki Walnemu Zgromadzeniu. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 10 czerwca 2021 r.

Inne komunikaty

bEqwuoDb