Trwa ładowanie...
bEqvSyJN

Notowania

BALTICON: strona spółki
20.05.2021, 12:38

BLT Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd BALTICON S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 maja 2021 r. Emitent zawarł z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna aneks do umowy o MultiLinię z dnia 20 lutego 2013 r. (z późniejszymi zmianami). Zwiększeniu do kwoty 6.000.000,00 PLN uległa kwota środków dostępnych w ramach MultiLinii dla Emitenta oraz zwiększeniu do kwoty 6.000.000,00 PLN uległa kwota kredytu w Rachunku Bieżącym i Walutowym udzielanego Emitentowi, przy czym wykorzystanie kredytu możliwe jest w walutach: PLN, EUR, USD z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Zmianie uległo także oprocentowanie od wykorzystanego kredytu w PLN, EUR oraz w USD.

Inne komunikaty

bEqvSyKv