Trwa ładowanie...
bEqzdFQl

Notowania

FERRUM: strona spółki
21.05.2021, 13:21

FER Powołanie Zarządu FERRUM S.A. na kolejną kadencję

FERRUM S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 21 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. X kadencji.
Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać Pana Krzysztofa Kasprzyckiego oraz Panią Honoratę Szlachetka do pełnienia funkcji odpowiednio Prezesa Zarządu FERRUM S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych FERRUM S.A., z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za rok obrotowy 2020. W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, doświadczenia, przebiegu kariery zawodowej oraz stosowanych oświadczeń w odniesieniu do powołanych osób. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki

Inne komunikaty

bEqzdFQT