Trwa ładowanie...
bEUatHyZ
Notowania
BNPPPL: strona spółki
21.05.2021, 14:29

BNP Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że dzisiaj Bank otrzymał rezygnację Pana Stéphane Vermeire z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 31 maja 2021 r.
Powodem rezygnacji Pana Stéphane Vermeire jest podjęcie innych zadań w Grupie BNP Paribas. Podstawa prawna §5 pkt 4 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty

bEUatHzH