Trwa ładowanie...
bEsjDnqt

Notowania

MIR Zawarcie Umowy Inwestycyjnej

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2021 roku Spółka zawarła z Członkiem Zarządu Spółki, Panem Markiem Kamolą (dalej „Inwestor”) umowę inwestycyjną, („Umowa Inwestycyjna”), w celu przyszłego nabycia obligacji nowej serii („Obligacje”), które Spółka zamierza wyemitować w przypadku powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 18 czerwca 2021 roku, uchwały w przedmiocie emisji obligacji.
Na mocy Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do przyszłego nabycia Obligacji Spółki za kwotę 1.000.000,00 (jednego miliona 00/100) złotych. Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do wpłaty pełnej kwoty na poczet ceny objęcia Obligacji Spółki do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Inne komunikaty

bEsjDnrb