Trwa ładowanie...
bFfkMaGd
Notowania
PROLOG: strona spółki
25.05.2021, 14:46

XBS Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 25 maja 2021roku sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE o dokonanych transakcjach na akcjach Emitenta przez XBS Logistics S.A. podmiotu powiązanego osobą pełniącą funkcję zarządcze Emitenta.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bFfkMaGL