Trwa ładowanie...
bEUFDeDF
Notowania
BIOTON: strona spółki
25.05.2021, 15:39

BIO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A.

Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku, o godz. 10:00, w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A. wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto został załączony Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A. są dostępne na stronie Spółki: https://bioton.com/inwestor/walne-zgromadzenia/

Załączniki

Inne komunikaty

bEUFDeEn