Trwa ładowanie...
bEqQnIWJ

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
25.05.2021, 18:07

PRF Rejestracja obligacji serii A1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że dnia 25 maja 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 160.000 obligacji na okaziciela serii A1, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00222. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. decyzji o dopuszczeniu tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Inne komunikaty

bEqQnIXr