Trwa ładowanie...
bEqyTWCZ

Notowania

PEKABEX: strona spółki
26.05.2021, 14:03

PBX Informacja o warunkowym przydziale obligacji serii B

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2021 z 24 maja 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o emisji obligacji serii B („Obligacje”), Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Spółka dokonała warunkowego przydziału 40.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 11 czerwca 2021 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta.
Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po rozpoczęciu notowań Obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podsumowanie informacji o Obligacjach: Planowana data emisji: 11 czerwca 2021 r. Data wykupu: 11 czerwca 2025 r. Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 2,65% Podsumowanie informacji o ofercie: Okres subskrypcji: 24-25 maja 2021 r. Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 26 maja 2021 r. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 40.000 Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 40.000 Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 40.000 Średnia stopa redukcji: nie dotyczy (średnia redukcja w wysokości 47% dokonana została na etapie budowania księgi popytu, w wyniku ustalenia tzw. marży odcięcia dla emisji oraz dokonania wstępnej alokacji) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 35 (uwzględniając subfundusze) Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 35 (uwzględniając subfundusze)

Inne komunikaty

bEqyTWDH