Trwa ładowanie...
bEqzaSbp

Notowania

MLPGROUP: strona spółki
26.05.2021, 21:28

MLG Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

Na podstawie art. 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MLP Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku. Raport zostanie przekazany w dniu 30 maja 2021 r. (poprzedni termin to: 31 maja 2021 r.).
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe.

Inne komunikaty

bEqzaSbX