Trwa ładowanie...
Notowania
ERG: strona spółki
27.05.2021, 15:27

ERG Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd ERG S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 w dniu dzisiejszym podpisano umowę sprzedaży na rzecz C&C INVESTMENT Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żeglarskiej o łącznej powierzchni 0,8707 ha wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości budynków za cenę 940 tys. zł. Umowa zawarta została ze spółką nie będącą podmiotem powiązanym z Emitentem. Nieruchomość stanowi teren o przeznaczeniu rekreacyjno – wypoczynkowym i nie jest wykorzystywana na cele produkcyjne. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jednocześnie Zarząd informuje, że pozyskane środki ze sprzedaży majątku planuje przeznaczyć na inwestycje.
Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty