Trwa ładowanie...
bEUNdMyJ
Notowania
DOMDEV: strona spółki
27.05.2021, 17:34

DOM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2080), Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 27 maja 2021 roku.
Akcjonariusz: Groupe Belleforet S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu Liczba posiadanych akcji na WZA: 14.155.941 (słownie: czternaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 14.155.941 (słownie: czternaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 72,42% Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 55,74% Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.595.000 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.595.000 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 8,16% Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 6,28% Akcjonariusz: Jarosław Szanajca Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.454.050 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt) Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.454.050 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt) Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 7,44% Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 5,72% Akcjonariusz: Grzegorz Kiełpsz Liczba posiadanych akcji na WZA: 1.280.750 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 1.280.750 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 6,55% Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 5,04%

Inne komunikaty

bEUNdMzr