Trwa ładowanie...
bEqzEzMB

Notowania

TAMEX: strona spółki
28.05.2021, 14:34

TOS aneks do umowy na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 maja 2021 roku powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej w dniu dnia 23 stycznia 2020 roku z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Witelona 25 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu".
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych uwzględnionych w kosztorysie robót dodatkowych i zamiennych na łączną kwotę 1.758.375,66 zł brutto Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.‬‬ ‬‬ W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem wszystkich podpisanych aneksów wynosi obecnie 9.648.352,66 zł brutto

Inne komunikaty

bEqzEzNj