Trwa ładowanie...
bEqICfTp

Notowania

SARE: strona spółki
28.05.2021, 15:13

DTR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

Na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. („Spółka”, „Emitent”), Zarząd Emitenta zwołuje w trybie art. 4021 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 24.06.2021 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 (IV piętro).
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego Spółki, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqICfTX