Trwa ładowanie...
bFgozTlx
Notowania
OAT: strona spółki
28.05.2021, 16:26

OAT Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z załącznikami oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics S.A. z działalności za 2020 rok, którego rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics SA za 2019 i 2020 rok wraz z raportem biegłego rewidenta, których rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 14 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. Materiały, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.oncoarendi.com.

Załączniki

Inne komunikaty

bFgozTmf