Trwa ładowanie...
bEsbXZNN

Notowania

SANOK: strona spółki
28.05.2021, 17:56

SNK Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta.
Działając na podstawie §25 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia: 1. przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego), sporządzonych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.; 2. badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego), sporządzonych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.; ustalając, że będzie nim: PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, wpisana na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 477. Spółka korzystała z usług PKF Consult sp. z o.o. sp. k. w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2019-2020.

Inne komunikaty

bEsbXZOv