Trwa ładowanie...
bEqyTyER

Notowania

MAK Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Spółka Makarony Polskie SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku,
informuje, że Zarząd Spółki postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ustalenie następujących terminów dnia dywidendy i wypłaty dywidendy: - dzień 15 lipca 2021 roku - dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020, - dzień 30 września 2021 roku - termin wypłaty dywidendy. Wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 zostanie przedstawiony do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą, a następnie zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2020.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-09
MAK Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku
7,22
0,00
2021-07-07
MAK Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku, w tym m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie emisji akcji serii F
7,24
0,00
2021-07-07
MAK Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
7,24
0,00
2021-06-10
MAK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
7,30
0,00
2021-06-07
MAK Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
7,20
0,00
2021-06-02
MAK Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Rekomendacja wypłaty dywidendy - pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za lata obrotowe 2019-2020
7,20
+3,33
2021-06-02
MAK Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2020
7,20
+3,33
bEqyTyFz