Trwa ładowanie...
bEqzzUeZ

Notowania

PEP: strona spółki
31.05.2021, 12:53

PEP REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) niniejszym informuje, że 31 maja 2021 r. Zarząd Emitenta otrzymał rezygnację z pełnienia przez pana Sebastiana Kulczyka funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 31 maja 2021 r.

Inne komunikaty

bEqzzUfH