Trwa ładowanie...
bEqgqwWJ

Notowania

MRG Zmiana stanu posiadania

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu zawiadomienia od ATP-Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz”) złożonego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia przez Akcjonariusza umowy sprzedaży akcji z dnia 25 maja 2021 r.
Akcjonariusz poinformował w szczególności, że przed zawarciem umowy sprzedaży akcji Spółki, o czym mowa wyżej, Akcjonariusz posiadał 148.366.380 akcji Spółki stanowiących 36,06% kapitału zakładowego i uprawniających do 148.366.380 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 36,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu S. Akcjonariusz poinformował, że po zawarciu umowy sprzedaży akcji Spółki, Akcjonariusz posiada 5.786.980 akcji Spółki stanowiących 1,41% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.786.980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,41% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqgqwXr