Trwa ładowanie...
bEqweVLV

Notowania

MIR Uchwała Zarządu GPW dopuszczeniu o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii J1 Miraculum S.A.

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 maja 2021 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął Uchwałę Nr 557/2021 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J1 spółki MIRACULUM S.A.
Zgodnie z ww. Uchwałą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J1 spółki Miraculum S.A., o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda. Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 02 czerwca 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Miraculum S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 02 czerwca 2021 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKLSTN00017”.

Inne komunikaty

bEqweVMD