Trwa ładowanie...
bEsbCjxh

Notowania

CNT: strona spółki
31.05.2021, 20:25

CNT Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za lata 2021-2022.

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. wpłynęła do Spółki informacja, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki na posiedzeniu w dniu 31 maja 2021 roku podjęła uchwałę i dokonała wyboru firmy PKF Consult Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. kom. z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za lata 2021-2022. Z PKF Consult Audyt spółką z o.o. spółką komandytową zostanie zawarta umowa na badanie wszystkich sprawozdań finansowych CNT S.A. i grupy kapitałowej CNT SA za lata 2021-2022. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne komunikaty

bEsbCjxP