Trwa ładowanie...
bEqfWqzp

Notowania

BTC Zamknięcie subskrypcji akcji serii K

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 32/2021 z dnia 17 maja 2021 Zarząd BTC Studios S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 31 maja 2021 roku doszło do pełnego opłacenia przez subskrybenta 1.997.734 akcji serii K, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu podjętej w dniu 10 maja 2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (raport EBI 17/2021).
W związku z powyższym w dniu 31 maja 2021 roku Zarząd Emitenta postanowił o skutecznym objęciu i opłaceniu akcji serii K. Szczegóły związane zakończeniem emisji, jak również pokryciem akcji serii K zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym EBI, zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Inne komunikaty

bEqfWqzX