Trwa ładowanie...
bELvKIQB
Notowania
TELESTR: strona spółki
1.06.2021, 12:20

TLS opinia biegłego rewidenta dot. adekwatności rezerwy utworzonej w ciężar wyniku finansowego roku 2020 w związku z karą nałożoną przez UOKiK

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że dnia 31.05.2021 roku otrzymał Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki i Grupy Telestrada S.A. zawierające opinię w zakresie adekwatności rezerwy utworzonej w ciężar wyniku finansowego roku 2020 w związku z karą nałożoną przez UOKiK.
Opinia została wydana po otrzymaniu przez Spółkę w dniu 24.05.2021 roku od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Odpowiedzi pozwanego na Odwołanie powoda od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 grudnia 2020 roku o Nr RLU-4/2020“. W odpowiedzi, jako jeden z rozważanych punktów, Prezes UOKiK odnosi się do wniosku Telestrada S.A. o zawarcie ugody i stwierdza, że nie wyklucza jej zawarcia, jednak nie może zaakceptować warunków przedstawionych w Odwołaniu. Zarząd informuje, iż jest w toku przygotowywania odpowiedzi z nowymi warunkami ugody. W nawiązaniu do powyższych zdarzeń mających miejsce po dacie bilansowej Biegły Rewident uznał za istotne poinformowanie Akcjonariuszy, iż ewentualne podpisanie ugody może mieć wpływ na rozwiązanie całości lub części rezerwy założonej w roku 2020 i podwyższenie wyniku finansowego w przyszłości.

Inne komunikaty

bELvKIRj