Trwa ładowanie...
bEqIYChx

Notowania

URSUS: strona spółki
1.06.2021, 19:56

URS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. (w pierwszym terminie)

Niniejsza korekta spowodowana jest tym, że przy pierwotnej publikacji raportu bieżącego nr 28/2021 emitent omyłkowo wskazał tytuł dedykowany do raportu nr 29/2021.Sama treść raportu pozostaje bez zmian.
Zarząd URSUS S.A. z siedzibą w Warszawie ["Spółka"], działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. z art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych [„KSH”] oraz § 30 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r., o godz. 12:00, w Warszawie przy ul. Rajców 10 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie). Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqIYCif