Trwa ładowanie...
bEKUyFVh
Notowania

JWW Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd JWW Invest S.A. zwołuje na dzień 29.06.2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o. godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Płonka spółka cywilna, w Katowicach przy ul. Ligockiej 103(parter budynku nr 2).
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW INVEST S.A., dokonane zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685).

Załączniki

Inne komunikaty

bEKUyFVP